Riska un incidentu pārvaldība

“DocLogix” riska un incidentu pārvaldība ir izveidots divām galvenajām ražošanas nozares – riska un incidentu vadībai. Saprotam – ja notiek incidents, viss drīz vien var pārvērsties par nekārtību, kuras dēļ var rasties zaudējumi, rezultātā tiek zaudēti dārgie resursi un līdzekļi. Tāpēc izveidojām risinājumu, kas palīdz kontrolēt jebkādu ražošanas nozarē potenciāli iespējamo incidentu (saistībā ar izejvielām, veselību, drošību un finansēm). Šis drošais, elastīgais un vienkāršais risinājums jums palīdzēs sekot līdzi jūsu sabiedrībā notikušajiem incidentiem, kā arī palīdzēs standartizēt jūsu korektīvo darbību plānu un izveidot automātisko preventīvo un korektīvo darbību plūsmu, lai varētu labāk pārvaldīt incidentus un ar to saistīto risku.

Risk and Incident Management

Kam noderīgs šis risinājums?

VISĀM SABIEDRĪBĀM, KAS NOPIETNI IZVĒRTĒ RISKA UN INCIDENTU PĀRVALDĪŠANU.

Šis risinājums ir noderīgs visiem darbiniekiem. Kad katrs zina, kur atrast būtisko informāciju, kas ir atbildīgs par korektīvām darbībām un kādi dokumenti jāaizpilda vēlāk, tad var vieglāk izvairīties no traģiskām sekām, kuru dēļ rodas finanšu zaudējumi, iespējama prasības celšana vai pat uzņēmuma darbības izbeigšana.

Risinājuma priekšrocības

Neskatoties uz jūsu uzņēmuma raksturu vai lielumu, var būt grūti pārvaldīt un izsekot incidentus, kuru dēļ darbiniekiem var rasties trauma vai saslimstība, kas rada kaitējumu videi vai zaudējumus īpašumam. Tāpēc “DocLogix” riska un incidentu vadības risinājums palīdzēs pienācīgi rīkoties, lai risks tikt kontrolēts, kā arī varētu izvairīties no incidentiem.

Preventive task assignment

 • Efektīvāka INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANA automatizējot darba procesus un brīdinājumus sistēmā.
 • Iespēja PĀRSKATĪT IEPRIEKŠ NOTIKUŠOS INCIDENTUS ir noderīga datu analizēšanas nolūkos, vēlākiem korektīviem pasākumiem vai to pasākumu analizēšanai.
 • SKAIDRA ATBILDĪBA palielina darbinieku atbildību.
 • CAURSPĪDĪGA un STANDARTIZĒTA incidentu reģistrēšana.
 • Incidentu izlabošana notiek uzreiz.
 • Iespēja SASAISTĪT RISKU AR GALVENAJIEM INCIDENTIEM.
 • Iespēja precīzi novērtēt risku dažādās kategorijās (ieskaitot neveiksmes iespējamību, ilgstoša bojājuma iespējamību, ietekmi uz uzņēmējdarbību u. tml.), lai varētu piešķirt prioritātes preventīvām darbībām, kas jāīsteno veltot pienācīgu uzmanību un tās izpildīt rindas kārtībā.
 • Izmantojot riska izsekošanas funkciju, pastāvīgi TIEK SAMAZINĀTA INCIDENTU IESPĒJAMĪBA.
 • Dokumenti būs drošāki, jo var izvēlēties, ko redzēs katrs darbinieks vai patērētāju grupa. Piemēram, riska koordinatori no dažādām nodaļām varēs viegli paziņot un būs piekļuve savas nodaļas ierakstiem, riska vadītājiem būs piekļuve pilnam dažādu nodaļu ierakstu sarakstam, un katrs augstākas pakāpes vadītājs būs ar atsevišķu piekļuvi.
 • INCIDENTU un personu, kas iepriekš iekļuvušas incidentos, DATU BĀZE. Šis risinājums darbojas arī kā datu bāze, kurā tiek apkopoti ieraksti par incidentiem, kas var būt nepieciešami auditos, apdrošināšanai vai arī var būt nepieciešamība šo informāciju sniegt potenciāliem klientiem.
 • Viss uzņēmums labāk atbildīs ISO standartiem un likumu prasībām, jo regulāri tiek paziņots par incidentiem, tiek fiksētas darbības un tiek pārvaldīta informācija.
 • Var vieglāk piekļūt dokumentiem, kas satur informāciju par korektīvām darbībām (evakuācijas procedūru apraksti, pienākumu deleģēšana u.c.); no jauna tiek piedāvātas standarta operācijas; norādes par to, kā izpildīt pasūtījumus, finanšu darījumus un ražošanas procesus, ja notiktu incidents; uzņēmējdarbības nepārtrauktības plāns un cita svarīga informācija.
 • Jaunākās ELEKTRONISKO DOKUMENTU versijas tiek saņemtas ar dažiem peles klikšķiem.

Risk list example

Funkcijas

 • Individuāli izveidotas formas un pazīmju izlases, kurās pilnībā atspoguļosies nepieciešamie incidenta un riska pārvarēšanas apraksti.
 • Automātiski tiek aprēķināta kopējā riska balle un automātiski tiek novērtēts attiecināmā riska tips, atkarībā no konkrētās balles apraksta vai dažādiem parametriem.
 • Tiek fiksētas veicamās izmaiņas.
 • Atbildes tiek sniegtas, ņemot vērā pienākumus uzņēmumā.
 • Ērti tiek uzglabāta informācija. Tā vietā, lai atsevišķās lietās uzglabāt ierakstus par incidentiem nodaļās vai riska mazināšanas ierakstus, visām nodaļām tiek izveidoti divi standarta saraksti: viens – incidentu, otrs – riska mazināšanas.
 • Automātiski tiek konsolidēti dažādu nodaļu dati.
 • Atšķirīgs sistēmas attēls katram reģistrētajam lietotājam.
 • Iespēja konkrētiem lietotājiem paslēpt vai parādīt kādu informāciju.
 • Automātiski tiek izveidoti pārskati.
 • Neveiksmīgu gadījumu reģistrs un iedarbības analīzes funkcijas.
 • Arī visas citas funkcijas, ko nodrošina “DocLogix” platforma (“DocLogix” funkcionalitāte).
Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.