Pasūtījumu vadības risinājums

Ir plaši zināms, ka ražošanas nozarē galvenais iemesls, kāpēc parasti projekti iekavējas – neefektīvi pārvaldāma vai nesakārtota projektu dokumentācija, tāpēc uzņēmums zaudē lielus ienākumus. Kā jūs varētu izvairīties no šādām situācijām? Izvēlieties “DocLogix” programmatūru – labākā dokumentu, informācijas un uzņēmējdarbības procesu vadības platforma Eiropā.

“DocLogix” pasūtījumu vadības risinājums sastāv no specializēta projektu vadības komplekta, kas ražošanas procesiem nodrošina automatizāciju, elastību un pārredzamību. Risinājums palīdz labāk pārvaldīt darba procesus un projektus, izveidot prioritāro uzdevumu sarakstu, apkopot visus pasūtījumus vai ar projektu saistīto dokumentāciju vienuviet. Tāpat tiek nodrošināta iespēja sekot līdzi darbinieku progresam un rezultātiem vienā sistēmā.

Pasūtījumu pārvaldīšanas risinājums nodrošina kārtību uzņēmumā, samazina ikdienas ražošanas izdevumus un palielina produktivitāti.

Kāpēc vērts izvēlēties šo risinājumu?

“DocLogix” pasūtījumu pārvaldīšanas risinājums ir piemērotākais ražošanas nozares un mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, kuri sniedz gan “projekta tipa” pakalpojumus/produktus, un/vai uz stundu likmes balstītos pakalpojumus. Piemēram, šis risinājums sevišķi noderīgs pārtikas vai aviācijas nozarē, kur nepieciešama ļoti stingra un pārredzama procesu un procedūru darbība, kur jebkāda pasūtījumu izpildes gaitā radusies kļūda var radīt milzīgus zaudējumus un kaitējumu.

shutterstock_508287067

Pasūtījumu vadības risinājuma labums klientiem:

 • 100% IZSEKOJAMĪBA – varēsiet sekot līdzi visiem procesiem, kas notiek rūpnīcā.
 • PAR 90% SAMAZINĀSIET KĻŪDU UN KAVĒJUMU RISKU– uzlabosiet iekšpusē notiekošo uzdevumu nepārtrauktību un sagatavošanās darbus.
 • PAR 80% AUGSTĀKA EFEKTIVITĀTE KONSTATĒJOT ŠĶĒRŠĻUS– visi pasūtījumi, projekti un darba procesi būs automatizēti.
 • PAR 70% SAMAZINĀSIET ARHIVĒŠANAS IZDEVUMUS – visi ražošanas dokumenti (piemēram, specifikācijas un standarti, kvalitātes kontroles ieraksti, protokoli, partijas iesaiņošanas ieraksti, klientu informācija, veiktā darba apraksti, izmantojamo materiālu saraksti u. tml.) tiks uzglabāti digitālā formā, sistēmas iekšienē. Sistēma nodrošinās arī to, ka vienmēr izmantosiet tikai jaunāko dokumentu versiju.
 • PAR 40% SAĪSINĀSIET PLĀNVEIDA RAŽOŠANAS PASŪTĪJUMU IZPILDES LAIKU – sistēma automātiski izveido jaunāko uzdevumu vai nosūta paziņojumu atbildīgajām personām, ja kaut kas nenotiek saskaņā ar paredzēto plānu. Tāpēc jūs varēsiet savu produktu ātrāk ieviest tirgū, un līdz ar to samazināt izdevumus.
 • EFEKTĪVĀKA DATU ATLASE UN ANALĪZE – automatizēti darba gaitas procesi un uzdevumi.
 • LĒMUMU PIEŅEMŠANA kļūs vienkāršāka un ātrāka, jo darbinieki redzēs visus uzņēmumā notiekošos procesus vienā sistēmā.

Funkcionalitāte:

 • Pasūtījuma sadalīšana uzdevumos un/vai elementos.
 • Darba pasūtījumu, projektu vai ar uzdevumu saistīto dokumentu pārvaldība (savākšana, sadalīšana versijās, iepazīšanās, uzglabāšana un izplatīšana).
 • Tehnisko rasējumu pārvaldīšana.
 • Automātiska dokumenta satura (galvenās daļas) izveide, pamatojoties uz pievienotiem metadatiem.
 • Manuālās dokumentu pārvaldības administrēšana, iedzīvinot dokumentu kustības automatizēšanu.
 • Interaktīvie un automātiskie profilaktiskie un precizējošie atgādinājumi/paziņojumi.
 • Automātiskā ar produktu saistīto dokumentu savākšana, lai tos piegādātu klientam.
 • Automātiskā sūtīšanas dokumentu izveide.
 • Dokumentu piegādes klientam izsekošana un reģistrēšana.
 • Ērta ar projektu saistītā laika patēriņa izsekošana un reģistrēšana.
 • Datu par darba sadali/projekta darba laika budžetu un darbinieku resursu apkopošana un analīze.

Lēmumā ir ietverts:

 • Projektu dokumentācijas vadība.
 • Ar projektu saistītās dokumentācijas apstrāde (automātiska dokumentu izveide, sūtīšanas dokumentu izveide un pārsūtīšana klientam, pierādījuma, ka klients saņēma paketi, reģistrēšana).
 • Laika patēriņa izsekošana un izdevumu reģistrēšana.
 • Ar produktu un ražošanu saistīto dokumentu (kvalitātes kontroles/kvalitātes nodrošināšanas) apstrāde.

Kā tas darbojas?

 • PASŪTĪJUMU/PROJEKTU VADĪBA.Izveidojot procedūru un/vai uzdevumu prioritātes sarakstus un iesniedzot kopējo ražošanas procesa attēlu, pasūtījumu vadības risinājums jums ļauj koncentrēt uzmanību uz svarīgākajiem uzdevumiem. Ja veidojat jaunu projektu un uzsākat augšupielādēt ar projektu saistītos dokumentus, sistēma automātiski ģenerē dokumentu attēlu. Arī tad, kad sākas dokumentu kustība, sistēma šim darbam norīkotajiem darbiniekiem automātiski pa e-pastu nosūta paziņojumus. Šī funkcija novērš visus ar pienākumiem un atbildību saistītos pārpratumus. Projekta vadītājs vai cita atbildīgā persona var sekot līdzi procesa posmiem. Ja sistēma konstatē kaut kādu pārkāpumu vai kavējumu, tā atbildīgajiem darbiniekiem nosūta interaktīvu profilaktisku un/vai precizējamu atgādinājumu/paziņojumu.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=FmwY2vdbZu8

 • RAŽOŠANAS DOKUMENTĀCIJAS PĀRVALDĪBA.Izmantojot pasūtījuma/projekta karti, jums būs ērta piekļuve visiem ar darba sadali vai projektu saistītiem dažādu tipu dokumentiem. Tādā veidā varat daļēji sekot līdzi uzdevumu stāvoklim un rezultātiem. Sistēmā uzglabājami visi ar projektu saistītie dokumenti (dažādas to versijas, audita pārbaudes (ieraksti par operāciju un metadatu izmaiņām), tehniskie rasējumi u. tml.). Sistēma arī nodrošina interaktīvu dažādu dokumentu ar paredzamajiem izpildes datumiem kontroli. Tādā veidā varat izvairīties no dārgām dīkstāvēm vai tāda paša darba atkārtotas veikšanas. Sistēma arī ļauj paralēlu piekļuvi tiem pašiem dokumentiem – tas vadītājiem nodrošina iespēju izveidot privileģēto lietotāju sarakstus. Tas nozīmē, ka noteiktai informācijai vara piekļūt tikai atbildīgie grupas locekļi.
 • TEHNISKO RASĒJUMU PĀRVALDĪBA.Savu iekšējo datu bāzi varēsiet ierakstīt un papildināt ar visu metadatus saturošo konkrētiem projektiem paredzēto tehnisko informāciju. Nepieciešamības gadījumā tehnisko rasējumu var izmantot citā projektā, to ir viegli atrast dažu sekunžu laikā.
 • AR PRODUKTU SAISTĪTO DOKUMENTU PĀRVALDĪBA.Sistēma piedāvā ļoti ātru un ērtu visu ar projektu saistīto dokumentu (nodošanas dokumentu, transportēšanas dokumentu, produkta pases u. tml.) piegādes klientam veidu. Tas tiek veikts automātiski izveidojot dokumentu, kuri jānosūta klientam, paketi; turklāt automātiski tiek izveidots sūtīšanas dokuments (kas apraksta to, kas tiek sūtīts). Katrā saknes dokumentā (kas ir paketes sastāvdaļa) uzglabājas informācija par tā sūtīšanas mērķi un stāvokli. Tāpēc sūtītājs redz, vai tas nosūtīts, nodots atpakaļ, apstiprināts vai noraidīts.
 • LAIKA PATĒRIŅA IZSEKOŠANA, PROJEKTA LAIKA BUDŽETA UN DARBINIEKU RESURSU PLĀNOŠANA.Aizmirstiet par tādām problēmām, kā darbu kavēšana neefektīvas un problemātiskas darba laika plānošanas dēļ, un šķēršļus, kas ir saistīti ar darbinieku spēju prognozēšanu. Izvērtējot pagaidu informāciju par esošo darba sadalījumu un salīdzinot to ar paredzēto jauno projekta pabeigšanas datumu, sistēma automātiski aprēķina projekta ilgumu. Turklāt, risinājums izveido ērtu vidi darba laika izsekošanai un reģistrēšanai.
 • LAIKA REĢISTRĒŠANA. Visi darbinieki un/vai strādnieki seko līdzi savām darba stundām un par to paziņo saviem vadītājiem. Vadītāji noteiktā laikā var saņemt informāciju par projektam paredzēto kopējo stundu skaitu, kas paredzēts klientam, un informāciju par konkrēto darbinieku. Kopējā darba izdevumu aprēķināšana palīdzēs noteikt, vai projekts būs pelnošs un vai uzņēmums var īstenot citu projektu ar līdzīgiem mērķiem. Turklāt, informāciju par projektam izmantotiem izdevumiem var saņemt jebkurā projekta iedzīvināšanas brīdī.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=-2Ns6Wv2AEg

“DocLogix” pasūtījumu vadības risinājumu izvēlējušies klienti, lai nodrošinātu vēl labāku organizācijas pārvaldīšanu, izvēlas arī tālāk tekstā norādītos “DocLogix” risinājumus:

 • Iepirkumu vadība
 • Kvalitātes vadība
 • Riska un incidentu vadība
 • Laika un izdevumu izsekošana un reģistrēšana

Integrācija

“DocLogix” pasūtījumu vadības risinājumu var integrēt jebkurā strādājošā sistēmā, piemēram, grāmatvedības vai ar ERP saistītajos procesos.

Šo risinājumu izmantojošā klienta atsauksme

Rokas Radziunas01Ražošanā pat mazākais kavējums var maksāt ļoti daudz. Uzņēmumam jādarbojas precīzi, kā pulkstenim. Šī iemesla dēļ izvēlējāmies “DocLogix” pasūtījumu vadības risinājumu. Rezultātā mūsu uzņēmuma darbība pastāvīgi uzlabojās. Mums vairs nav problēmu ar jaunajiem pasūtījumiem vai projektiem, palielinājās mūsu darbinieku produktivitāte, panācām labāku izsekojamību, bet mūsu datu apkopošanas un analīzes procesi nekad vēl nebija tik efektīvāki. Laikā, kad visi runā par automatizācijas vērtību, mēs to izmantojam mūsu labā.

Roks Radzjuns (Rokas Radziunas), “Triple D Bending” Procesu uzlabošanas vadītājs

Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.