“DocLogix” iekārtu tehniskās apkopes risinājums – labākais veids jūsu uzņēmumam, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražošanas procesu

Elastīgs un rentabls DocLogix”  iekārtu tehniskās apkopes risinājums ir radīts, lai nodrošinātu efektīvu pārvaldību, kas saistīta ar rūpniecisko iekārtu, – tiek samazināts tā plānošanai un veikšanai nepieciešamais laiks un pūles. Šis risinājums ietver dažādu mehānisko iekārtu tehnisko apkopi, piem.: mehānisko bojājumu, preventīvo, noteiktā laika posma, regulāru tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa kontroli u.c.

Izmantojot “DocLogix” iekārtu tehniskās apkopes risinājumu, varēsiet:

 • viegli apkopot visu informāciju saistībā ar iekārtu tehnisko uzraudzību,
 • plānot jau iepriekš un savlaicīgi veikt katru iekārtu nepieciešamo pārbaudi,
 • analizēt informāciju un datus, lai optimizētu visus iekārtas tehniskās apkopes aspektus.

“DocLogix” sistēma arī detalizēti plāno un reģistrē visu tehniskās apkopes darbību un var sniegt informāciju par to, cik optimāli plānot (ne pārāk reti, bet arī ne pārāk bieži) konkrētu aprīkojumu grupu, kas veic funkcijas dažādos apstākļos, pārbaudes un tehnisko uzraudzību.

Kam varētu būt noderīgs šis risinājums?

Šis risinājums piemērots ražošanas uzņēmumiem, kuri vēlās iesākt cīņu pret naudas aizplūšanu, kuri zaudē izejvielas, laiku un klientus, jo tie pavada pārāk daudz laika, veicot iekārtu tehnisko apkopi, kā arī nevar pieļaut dīkstāvi, tāpēc iepriekš izplāno visus ar savu iekārtu tehnisko apkopi saistītos darbus.

Risinājuma priekšrocības

 • Mazāks iekārtas darbības traucējumu skaits – iekārtas problēmas tiks konstatētas un veikta tehniskā apkope, pirms tās sagādā nepatikšanās, kas vēlāk dārgi izmaksā.
 • Standartizētas tehniskās apkopes procedūras izveide – par tehnisko apkopi atbildīgās personas vienmēr tiks informētas par situāciju.
 • Nodrošina, lai visas saplānotas pārbaudes tiek veiktas laikā – sistēma ļauj izveidot ierīču, iekārtas, aprīkojumu grupu un citu elementu tehniskās apkopes plānu. Visus datus var apstrādāt saskaņā ar dažādām kategorijām: plāna veidu, biežumu vai pēdējas pārbaudes laiku.
 • Palielināts vidējais laiks starp atteicēm (MTBF) un iekārtas darbības efektivitātes paaugstināšana.
 • Garāks ierīču kalpošanas laiks un dzīves cikls – varēsiet apkopot un analizēt visu nepieciešamo informāciju par iekārtas izturību un ekspluatācijas īpašībām.
 • Paaugstināta tehniskās apkopes efektivitāte – tehniskās apkopes vadītājiem būs vairāk informācijas, lai varētu labāk plānot savus darbus, kas saistīti ar tehnisko apkopi.
 • Īsāks servisa un tehniskās apkopes darbu un remonta laiks – sistēma nodrošina, lai regulāras pārbaudes tiek veiktas laicīgi.
 • Iekārtas problēmu, kas regulāri atkārtojas, identificēšana, lai risinātu visus pamatcēloņus – sistēmā varēsiet redzēt saites starp tehniskās apkopes pieprasījumiem un ziņojumiem par problēmām.
 • Efektīva un ērta preventīvā ierīču tehniskās apkopes plānošana.
 • Samazinājies naudas sodu skaits par dīkstāvi.
 • Prioritāšu noteikšana ierīces / iekārtas tehniskās apkopes darbiem.
 • Vienkārša piekļuve informācijai – pārbaužu vēsture, ar tehnisko apkopi saistīto izmaksu pārskati, tehniskā apkopes atskaites, nākamo pārbaužu prognozes, plānotās pārbaudes u.c.
 • Izmaksu ietaupīšana tehniskās apkopes jomā – šī sistēma palīdzēs izvairīties no ražošanas pārtraukumiem un lielām dīkstāvēm, kas izmaksā dārgi, remonta darbiem, tādejādi nodrošinot, lai katru nepieciešamu pārbaudi varētu plānot paši.
 • Uzlabota ražotņu drošība.

Funkcionalitāte

 • Vienkārša piekļuve aprakstošiem / statiskiem datiem, kas saistīti ar ierīci:
  • statiskie dati, kas saistīti ar nosaukumu, klasifikāciju un galveniem tehniskiem rādītājiem,
  • nolietojuma metodes izmantošana,
  • saikne ar atbilstošu ierakstu ārējās sistēmās pēc numura (piem., saskaņā ar grāmatvedības programmatūru),
  • iespēja pielāgot aprakstošos atribūtu datus ierīces formā, izmantojot parametrizēšanas procesu,
  • tūlītēja pārlūkošana, tostarp visi metadati un saistīto dokumentu teksta veida saturs.

 • Vienkārša piekļuve ar iekārtu saistītiem dokumentiem (tiešā piekļuve no ierīces kartes):
  • Viegli pieejamas iekārtas lietotāju rokasgrāmatas un tehniskā dokumentācija.
  • Iespēja saglabāt un (vai) piesaistīt, kā arī sasniegt jebkuru citu failu un (vai) “DocLogix” dokumentu no ierīces kartes.
 • Strukturētā piekļuve visai iekārtas vēsturei, piem.: saistīto ierakstu un dokumentu (tiešā piekļuve no ierīces kartes):
  • Tieši no atbilstošas iekārtas kartes pieejami dažādi saistīto notikumu veidi, tostarp:
   • tehniskās apkopes pieprasījumi;
   • tehniskās apkopes darbi un to pārskati;
   • pārbaudes darbības un to pārskati;
   • jaunas instalācijas vai modernizācijas
 • Efektīvo saiku starp galveno ierīci un tās apakškomponentiem, moduļiem un daļām pārvaldība. Sistēma neierobežo ligzdotu līmeņu apjomus un ļauj lietotājam precīzi atvērt visus sublīmeņus kontaktu kokā.
 • Dinamiska tehniskās apkopes statusa izsekošana, atkarībā no tā, vai tehniskās apkopes darbs ir plānots vai veikts.
 • DocLogix” risinājums tiek automātiski saglabāts:
  • Tehniskās apkopes ziņojuma (tehniskās apkopes pasūtījuma) izveidošana pamatojoties uz jau reģistrētu tehniskās apkopes pieprasījumu.
  • Tehniskās apkopes ziņojumu (ailes jāaizpilda manuāli) satura veidošana piešķirot metadatus, tostarp nodrošinot sakarus ar ierīci.
  • E-pasta vēstuļu nosūtīšana personai, kas ir atbildīga par tehniskās apkopes veikšanu.
  • Lietotāji viens otram var piešķirt veicamā uzdevuma izpildi kopā ar paredzētajiem piegādes datumiem. Sistēma nosūtīs preventīvos un, ārkārtas situācijā vai kavējuma gadījumā, ar korektīviem pasākumiem saistītos paziņojumus.

 • Reģistrē iekārtas darba stundas un tehniskās apkopes darbus, kā arī to izmaksas. Lietotājs var viegli izvērst un aprēķināt kopējās izmaksas par konkrētu laika posmu par tehniskās apkopes darbiem vai darba laiku stundās.
 • Tehniskās apkopes plānus var attiecināt uz ierīču klasēm (grupām) – ir iespēja izveidot atsevišķu konkrēto ierīču grupu.
 • Sistēma nodrošina 3 plānu veidus, kas tiek kontrolēti, plānoti saskaņā ar:
 • nepārtrauktu kalendāra laika posmu, jūdžu zonas palielināšanos vai mašīnstundu pieaugumu.
 • Sistēma paredz citas nepieciešamās ierīces attāluma jūdzēs vai darba stundu atsauces datumu.
 • Lietotājs var viegli izvērst pārbaudei iekļauto ierīču sarakstu.
 • Sistēma nodrošina vienkāršu inventāra pārvaldības risinājumu, kas piemērots iekārtas daļām, ko izmanto pārbaudei vai arī tehniskās apkopes darbiem.

Šo risinājumu var integrēt citos DocLogix”  risinājumos, piem.:

 • inventāra kontroles sistēma;
 • kalibrēšanas vadība;
 • citas sistēmas.

Integrēšana

“DocLogix”  pasūtījumu pārvaldības risinājumu var integrēt jebkurā operētājsistēmā, tostarp grāmatvedības vai konkrētus uzņēmuma resursu plānošanas procesus.

Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.