Wrębowa Sp. z o.o.

Wrębowa ir Polijā vadošais ražošanas uzņēmums, kas ražo iekārtas (kausa pacēlājus, lentes konveijerus, filtra preses u. c.), kā arī tērauda konstrukcijas, kas paredzētas kalnrūpniecības un enerģētikas sektoram. Uzņēmums sniedz arī iekārtu remonta, montāžas un metāla apstrādes pakalpojumus. Wrębowa ir dibināts 1998. gadā. Šobrīd uzņēmumā strādā vairāk nekā 50 sertificēti profesionāļi.

„Mūsu mērķis bija efektīvi pārvaldīt uzņēmuma dokumentus, lielāko daļu savas darbības procesu elektronizēt sistēmā, kā arī uzlabot kvalitātes vadības sistēmu. Profesionālās DocLogix komandas skatījums uz sistēmas ieviešanu ļāva sasniegt plānotos rezultātus, un tagad varam izmantot konkrētus ieguvumus. Risinājums tika pilnīgi pielāgots mūsu vajadzībām. Šobrīd DocLogix izmantojam tehniskās dokumentācijas pārvaldībai, darbības procesu automatizācijai un daudzās citās jomās.

Gžegožs Beščinskis (Grzegorz Beszczyński), Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs

Ieviestais risinājums un gūtie rezultāti

Ieviešot DocLogix, ievērojami samazinājās darbības izmaksas, jo manuāli veicamos laikietilpīgos uzdevumus var veikt daudz ātrāk un efektīvāk. Izmantojot DocLogix, visi dokumenti un procesi tiek pārvaldīti caurredzami un strukturēti, bet tas palīdz izvairīties no kavējumiem. Ir pieaugusi caurredzamība un izsekojamība. Klients ir priecīgs arī par mazajām sistēmas uzturēšanas izmaksām un iespēju paplašināt sistēmas funkcionalitāti.

DocLogix tika pilnībā pielāgota ražošanas uzņēmuma vajadzībām, un šobrīd ir jūtami ieguvumi lielākajā daļā jomu:

 • Elektronizēta un izsekojama klientu pārvaldība

Sistēmā tiek reģistrēti visi ar klientiem saistītie dokumenti un informācija (kontaktinformācija, komerciālie piedāvājumi, noslēgtie līgumi, pieņemšanas un nodošanas akti u. c.), kas palīdz efektīvi vadīt visu pārdošanas procesu un atsevišķus tā posmus.

 • Efektīvāka ražošanas procesa pārvaldība

Automātiskie procesi ļauj raiti īstenot ražošanu. Izveidojot ražošanas pasūtījumu, tas tiek sadalīts daļās, tiek ieceltas atbildīgās personas un izveidoti uzdevumi, kas saistīti ar dažāda veida dokumentācijas sagatavošanu un izejvielu pasūtīšanu. Uzsākot ražošanu, sistēmā ir redzams procesa statuss. Galīgajā posmā produkts tiek piegādāts klientam un tiek izrakstīts rēķins, bet tas ir redzams klientu vadības apakšsistēmā. Piegādājot produktu klientam, ir jāsagatavo visa dokumentācija. Lai automatizētu darbus, kas atkārtojas, un nodrošinātu dokumentu vienotību, tie tiek sagatavoti klienta apstiprinātajos šablonos. DocLogix sistēma izveido pavadzīmi un atlasa attiecīgā izstrādājuma pavaddokumentus. Sistēmā tiek glabāti arī citi dokumenti, kas ir saistīti ar ražošanas procesu (tehniskie rasējumi, CNC programmu dati, tāmes, darbinieku kvalifikācijas apliecības, ražošanas iekārtu pārbaudes akti u. c.).

 • Ir uzlabojusies kvalitātes vadības sistēma

Wrębowa darbību veic saskaņā ar ISO 9001 kvalitātes standartu, bet DocLogix nodrošina nepieciešamo procedūru atbilstošu ievērošanu: automātiskie atgādinājumi ziņo, ka tuvojas obligātā tehniskās iekārtas pārbaude vai beidzas darbinieku kvalifikācijas atestātu derīguma termiņš. Papildus DocLogix sistēmā tiek glabātas aktuālās kvalitātes vadības sistēmas procedūras un instrukcijas. ISO standarts pieprasa, lai visi organizācijas dokumenti būtu droši, bet dokumentos veiktās izmaiņas ‒ viegli izsekojamas. DocLogix sistēma to nodrošina. Turklāt visi dokumenti un citi objekti ir sistēmā savstarpēji saistīti, tāpēc atrast nepieciešamo informāciju ir ļoti viegli. Piemēram, sameklējot komerciālo piedāvājumu, ir redzami visi ar to saistītie dokumenti, t. i., iekšējie pasūtījumi ražošanas nodaļai, apakšuzņēmēju līgumi, darbu pieņemšanas un nodošanas akti u. tml.

 • Efektīva sūdzību pārvaldība

Sūdzību par nekvalitatīvu produkciju pārvaldība ir kļuvusi ievērojami efektīvāka, jo, ievadot izstrādājuma identifikācijas numuru DocLogix sistēmā, acumirklī tiek saņemta visa tā vēsture. Sistēma sniedz datus ne tikai par izmantotajām izejvielām, darbiniekiem, kuri veica ražošanas procesu, bet arī par visu saistīto un klientam nosūtīto dokumentāciju. Tas ļauj daudz ātrāk konstatēt un atrisināt problēmas. 

 • Efektīvāka piegādātāju pārvaldība

DocLogix tiek izmantots, pasūtot izejvielas vai pērkot pakalpojumus no trešajām pusēm. Izsludinot iepirkuma konkursu, sistēmā tiek reģistrēti piegādātāju piedāvājumi, atbildīgās personas veic piegādātāju atlasi, un beigās tiek noslēgti līgumi, kuri tiek glabāti sistēmā. DocLogix ļauj pārskatīt vēsturi, kas saistīta ar konkrēto piegādātāju, un veikt piegādātāju uzticamības novērtējumu.

 • Automatizētā darbības novērtēšanas rādītāju aprēķināšana

Pēc klienta lūguma tika izveidota īpaša darbības rādītāju aprēķināšanas funkcija, kas ļauj izvērtēt darbības efektivitāti. Šobrīd tiek aprēķināta iesniegto komerciālo piedāvājumu un parakstīto līgumu attiecība, saņemto un atrisināto sūdzību par ražošanas brāķi attiecība un citi darbības rādītāji. Šo informāciju var filtrēt pēc izvēlētā perioda, klienta un citiem parametriem. Tas ir īpaši aktuāli uzņēmuma vadībai, kura, redzot darbības rādītājus, var pieņemt attiecīgus lēmumus.

 • Ir pieaugusi organizācijas caurredzamība un darbību izsekojamība

DocLogix sistēmā tiek fiksētas visas veiktās darbības, kuras var tikt iesniegtas pārskata veidā. Tas ir īpaši aktuāli sūdzību pārvaldības gadījumā un, lai nodrošinātu augstus kvalitātes standartus. Sistēma fiksē, kurš un kādas darbības ir veicis ražošanas procesā, saglabā ierakstus, komentārus un visu dokumentāciju.

Projekta galvenie skaitļi

 

4

Projekts tika īstenots 4 mēnešu laikā

 

35%

Aptuveni par 35% ir samazinājusies darba slodze, kas saistīta ar informācijas procesiem galvenajās darbības jomās

 

90

Aptuveni 90 dažādu veidu dokumenti un ar tiem saistītie procesi tiek vadīti ar DocLogix starpniecību

 

95%

Par 95% ātrāka informācijas meklēšana

 

Īsi par projektu

 

Pirms DocLogix ieviešanas uzņēmumā valdīja papīra dokumentu pārvaldība un tika izmantoti standarta elektroniskie līdzekļi informācijas un elektronisko dokumentu apmaiņai. DocLogix piedāvāja klienta vajadzībām adaptētu risinājumu, un šobrīd sistēma tiek izmantota ļoti dažādās jomās ‒ no ražošanas procesu pārvaldības līdz klientu un piegādātāju pārvaldībai. DocLogix palīdzēja strukturēt un uzlabot iekšējos procesus un efektīvi vadīt informācijas plūsmas. Risinājums uzlaboja arī kvalitātes vadības sistēmas procedūru izpildi un kontroli, t. i., kvalitātes dokumentācijas pārvaldību, sūdzību izskatīšanu un darbības novērtēšanas rādītāju aprēķināšanu. Vairākus gadus pēc projekta īstenošanas klients ir konstatējis, ka sistēma ir ievērojami uzlabojusi ražošanas efektivitāti un palīdzējusi ietaupīt daudz laika un finanšu resursu.

Kāpēc tika izvēlēts DocLogix

 • Laba produkta kvalitātes un cenas attiecība
 • Piegādātāja elastīgums un ieklausīšanās klienta vajadzībās
 • Vienkārša ieviešana
 • Intuitīvi un viegli izmantojama sistēma
 • Ērta meklēšanas funkcija
 • Sistēmā veikto darbību izsekojamības iespēja
 • Augsts drošības līmenis
Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.