“DocLogix 2017”: ātrāk, ērtāk, skaidrāk

Šogad mēs esam pacentušies, lai atjaunojot “DocLogix”, Jums būtu iespēja:

 • svarīgāko informāciju redzēt vienā sistēmas logā,
 • garas skaitļu un datu rindas vienkārši pārveidot par pievilcīgām diagrammām,
 • ātrāk veikt ikdienas uzdevumus,
 • ērtāk pārvaldīt elektroniskos dokumentus.

 “DocLogix” 2017” jaunumi:

 • pielāgoti informācijas paneļi,
 • iespēja datus attēlot diagrammās,
 • jauni risinājumi ērtākai elektroniskā paraksta izmantošanai,
 • “DocLogix”  kalendāra atjauninājumi,
 • tehnoloģiskie pilnveidojumi: saskaņotība ar HTML5 standartu, MS SQL 2016 un MS Windows 2016 serveriem,
 • citi atjauninājumi un kļūdu labojumi.

DocLogix 2017.pdf

 

Pielāgoti informācijas paneļi (angl. Dashboards) – izvēlieties, kādu informāciju redzēsiet, pievienojoties sistēmai

Lai izmantotu “DocLogix” sistēmu pēc iespējas vienkāršāk, mēs esam radījuši viegli atbilstoši Jūsu uzņēmuma vajadzībām pielāgojamus informācijas paneļus.

Izmantojot šo funkcionalitāti, Jūs varat ērti iedalīt “DocLogix” sistēmā esošo informāciju (no kalendāriem līdz dokumentiem), lieki lauki vai dati nenovērsīs Jūsu darbinieku uzmanību, bet visu nepieciešamo informāciju būs iespējams sasniegt izpildot dažus pogas klikšķus.

Infopaneļos informāciju var sadalīt:

 • sadaļās vai darbības veidos: tiek attēlota informācija, lai veiktu atbilstošas sadaļai nepieciešamas funkcijas (piem.: grāmatvedībai, kancelejai u.tml.);
 • individuālajos darbinieku veiktajos uzdevumos: tiek attēlota atbilstošas nodaļas darbinieka darbam vajadzīga un nepieciešama informācija (piem., Personāla nodaļas vadītājam, Iepirkumu direktoram u.tml.);
 • dažādos informācijas veidos: tiek attēlotas dažādas komponentu grupas (piem., uzdevumu saraksti, brīvdienu kalendārs un aktīvie līgumi).

Papildu funkcijas, ko var izmantot pielāgotajos informācijas paneļos:

 • Viegli nomaināma un rediģējama navigācijas josla: izvēlieties, kādi lauki būs redzami navigācijas joslā. Piemēram, ja panelis ir piemērots Personāla pārvaldes nodaļas darbiniekiem, navigācijas joslā būs redzams tikai viens lauks – “Personāla pārvaldes nodaļa”. Visi komponenti, kas ir paredzēti tam panelim, būs redzami kreisajā ekrāna pusē esošajā komponentu grupas laukā.

 

 

 • Iespēja iekļaut vēlamo skaitu vienādu vai dažādu komponentu vienā sistēmas logā: piemēram, vienā logā varēsiet attēlot vairākas diagrammas, uzdevumu sarakstus vai kalendārus. Kādi komponenti tiks attēloti, ir atkarībā no jūsu vajadzībām.

 

 • Iespēja izveidot doclogix kalendāru darbvirsmu: kalendārus pievienojot komponentu grupai, Jūs varēsiet iekļaut kalendārus jebkurā sistēmas vietā un informācijas panelī izvēlēties, kādi kalendāri tiks attēloti, kāda informācija tajos būs redzama, pievienot dažādus to kalendāru lietotājus (piem.: visus lietotājus, savus tiešos padotos, visus uzņēmuma darbiniekus u.tml.).

 

 • Iespēja darbvirsmās redzēt objektus ne tikai kā sarakstu: turpmāk darbvirsmās tiks attēloti konkrēti dokumenti, personas vai kas cits. Piemēram, Personāla pārvaldes nodaļas izmanto personas kartes, kuras satur visu ar darbinieku saistīto informāciju. Tagad radās iespēja komponentu grupu sadaļā izveidot saiti uz konkrēto personas karti un, uzklikšķinot uz tās, uzreiz būs redzama informācija, kas ir attēlota darbvirsmā.
  • Iespēja savienot formu rindas: turpmāk Jūsu ievadīta informācija, neatkarīgi no tās veida, tiks attēlota vienveidīgi un kārtīgi. Tas ir īpaši ērti, ja nepieciešams saskaņot dažādu izmēru vai veidu datus (piem.: tekstu un bildes).

 

Kādās situācijās mēs iesakām izvēlēties pielāgojamus informācijas paneļus? Daži piemēri:

 • Darbā pieņemot jaunu darbinieku, viņš ir jāiepazīstina ar “DocLogix” sistēmu. Izmantojot pielāgojamus informācijas paneļus, process norit vieglāk un ātrāk, jo darbiniekam tiek sniegta atlasīta, strukturēta informācija.
 • Organizējot uzņēmuma nodaļu vai grupas darbu, kad iet runa par dažādas informācijas apvienošanu vienā vietā.
 • Optimizējot informācijas sniegšanu darbiniekiem: ja darbinieki izmanto tikai vienu vai divas sistēmas funkcijas, tās var tikt parādītas uz darbvirsmas.
 • Sagatavojot atsevišķus paneļus vadītājiem, kuriem ir liels darba apjoms un vēlās efektīvi pārvaldīt savu laiku. Pielāgotais informācijas panelis palīdzēs kontrolēt ienākošo uzdevumu plūsmu.

 

Diagrammas – jo informācija, izmantojot vizuālās uzskates materiālu, ir saprotama 60 tūkstošu reižu ātrāk nekā teksts

Turpmāk sarakstos esošus datus varēs sniegt skaidrās, viegli saprotamās un rediģējamās diagrammās. Sistēmā ir iespēja izveidot 5 tipu diagrammas:

 • stabiņu grēdu,
 • lineāras,
 • piltuves,
 • sektoru,
 • histogrammu.

Diagrammas var izmantot jebkurā “DocLogix” sistēmas vietā, kur ir sniegti dati sarakstos. Diagrammas arī būs iespēja attēlot pielāgojamos informācijas paneļos. Diagrammas ir interaktīvas, kas nozīmē, ka, koriģējot diagrammas laukos iekļautos datus, atbilstoši mainīsies arī diagramma.

 

Kādās situācijās visērtāk lietot diagrammas? Daži piemēri:

 • Sagatavojot dažāda veida atskaites un izmantojot vizuālās uzskaites materiālu.
 • Klasificējot datus, lai tos varētu vieglāk analizēt.
 • Lai kopumā parādītu tendences un saiknes starp diviem mainīgajiem, piem.: lineārā diagrammā parādītas darbinieku vidējo algu izmaiņas un tā korelācija ar darbinieku skaita izmaiņu uzņēmumā.
 • Lai nodrošinātu pievilcīgu un ērtu datu sniegšanu darbiniekiem, piem.: attēlot darbinieka esošo un izmantoto brīvdienu attiecības sektoru diagrammā.

Elektroniskā paraksta atjauninājums – vēl ērtāka elektronisko dokumentu parakstīšana

Elektroniskais paraksts, kā arī elektroniskie dokumenti, jau ir kļuvuši par mūsu klientu rutīnu. Lai e-parakstu izmantot būtu vēl ērtāk, jaunajā “DocLogix” versijā esam pilnveidojuši dažas tā funkcijas. Tagad Jūs varēsiet:

 • vizuāli attēlot e-parakstu uz dokumenta (kad parakstāties ar kvalificētu e-parakstu) – pievienot PDF un PDF-LT paraksta faksimilu,
 • izmantojot “DocLogix” sistēmu parakstīt dokumentus caur “Chrome” un “Firefox”  pārlūku,
 • konfigurēt e-paraksta līmeņus pēc dokumentu veidiem.

Pdf un pdf-lt paraksta faksimils

Jaunajā “DocLogix” versijā Jūs varēsiet ne tikai parakstīties PDF un PDF-LT e-paraksta formātā, bet arī izvēlēties funkcionalitāti – izpildīt ar faksimila spiedogu* uz ar e-parakstu parakstāma PDF dokumenta. Elektroniskā paraksta faksimilu lietderīgi izmantot tajos gadījumos, kad PDF un PDF-LT e-paraksta formātā parakstītos dokumentus vēlēsieties izdrukāt.

*Faksimils – vizuālais Jūsu paraksta attēlojums uz dokumenta.

 

Parakstīšanās ar elektronisko parakstu, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu

Ja elektroniskajam parakstam izmantojat USB atslēgu vai identifikācijas karti, tad turpmāk ar īpašu “DocLogix” pārlūkprogrammas paraksta paplašinājumu Jūs varēsiet parakstīties ar e-parakstu pārlūkos “Google Chrome” un “Firefox”.

 

Elektroniskā paraksta konfigurācija

Katrā valstī atšķiras elektroniskā paraksta standarti un likumi, kuros tiem aprakstīts, kad un kādus kvalificētu elektronisko parakstu tipus ir jāizmanto. “DocLogix 2017” dodam iespēju konfigurēt elektroniskos parakstus atbilstoši dažādām to izmantošanas situācijām.

Šis lēmums palīdzēs efektīvi izmantot uzņēmuma resursus (piem., Jums vairs nebūs vajadzības īstermiņa glabāšanas dokumentiem izmantot laika zīmogus, kas izmaksā), saglabājot dokumentu parakstīšanas procesu kā juridiski derīgu.

 

 “DocLogix” kalendāra atjauninājumi – sekojiet un pārvaldiet dokumentu termiņus!

Turpmāk “DocLogix” sistēmā radās iespēja izveidot Dokumentu pārvaldības kalendāru. Šāda veida kalendāra ierakstos tiks atveidoti dokumenti un to datumi. Piemēram, šādā kalendārā Jūs varēsiet sastādīt šobrīd pārvaldāmus līgumus un tiem attiecinātos datumus. Tā kā ieraksti tiks saistīti ar dokumentiem, Jūs varēsiet viegli pāriet uz vajadzīgo dokumentu.

Dokumentu pārvaldības kalendārs būs noderīgs instruments menedžeriem, kas ir nepieciešams, lai to sekotu ar klientiem noslēgtajos līgumos esošus datumus, atjaunotu, pagarinātu līgumus, piedāvātu klientiem jaunus nosacījumus u.tml.

 

Tehnoloģiskie uzlabojumi – saderība ar HTML5 standartu, MS SQL 2016 un MS Windows 2016 serveriem

Šajā versijā ir atrisināti daudzi tehnoloģiskie izaicinājumi. Tagad sistēma ir saderīga ar HTML5 standartu, MS SQL 2016 un MS Windows 2016 serveriem. Kā arī tika atjaunināts procesu rediģēšanas rīks.

 

Citi atjauninājumi – lai būtu vieglāk izmantot “doclogix” sistēmu

Datu ieviešanas pārbaude šeit un tagad

“DocLogix 2017” Jūs varēsiet izmēģināt jaunu funkcionalitāti – dinamisko nosacīto ievades datu pārbaudi. No šī brīža Jums nebūs nepieciešams saglabāt dokumentu, lai sistēma pārbaudītu, vai visi ievadīti dati ir pareizi un tie nedublējas. To sistēma darīs jau aizpildot dokumentu. Sistēmas administrators varēs noteikt ierobežojumus un noteikumus, lai novērstu dokumentu un tā nosūtīšanas pārbaudi, ja sniegta informācija neatbilst iepriekš noteiktos definējumus. Piemēram, darbiniekam aizpildot atvaļinājuma pieprasījumu, sistēma neļaus iesākt apstiprināšanas procesu, ja darbinieka izvēlētais brīvdienu skaits pārsniegs to pieejamo dienu skaitu.

 

Vienkārša rezolūcijas projekta noraidīšana

Šī funkcionalitāte ir izstrādāta valsts iestādēm, kur tiek izmantota “DocLogix” sistēma. Atbildīgais par apstiprināšanu var noraidīt rezolūcijas projektu un izteikt komentārus par to, kas dokumentā būtu jāmaina vai jārediģē.

 

Vizualizācijas atribūtu daudzuma vai summas skaitļošanas funkcionalitāte

Jaunā versijā tika izstrādāta papildu funkcionalitāte – filtrētu pēc konkrēta veida dokumentu daudzuma un norādīto skaitļu rindu (piem.: izmaksu, ieņēmumu, budžeta u.tml.) automātiskā skaitīšana.

 

Kontekstuālā palīdzība (“Quick Help”)

Saprotot, ka dažreiz nepieciešamas informācijas meklēšana var būt ilgs process, esam izveidojuši papildu informācijas avotu – kontekstuālo palīdzību blakus ailēm. Šī funkcionalitāte palīdzēs vieglāk un ātrāk strādāt ar “DocLogix” sistēmu.

 

Elektroniskās vēstules teksta formatēšana, kad tiek sūtīts dokuments

No šī brīža jūs varēsiet izvēlēties, kāda ar dokumentu saistīta informācija tiks iekļauta kopā ar dokumentu nosūtot elektronisko vēstuli.

 

Kļūdu labojumi

“DocLogix” produkts eksistē jau 14 gadus, tāpēc šoreiz mēs pievērsām īpašu uzmanību sistēmas koda izstrādei un kļūdu labojumam. Esam izlabojuši vairākas kļūdas, kas traucēja Jūsu pienācīgai darba izpildei.

Vēlaties atjaunot sistēmu jau šodien? 

Sazinieties  ar “DocLogix” konsultantu

 

Komentāri
Sazinieties ar mums

Vēlaties uzzināt, kā “DocLogix” var palīdzēt Jūsu organizācijai? Sazinieties ar mums, aizpildot zemāk esošo formu.

Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.