DocLogix 2013 – vēl ērtāks ikdienas darbs un citi uzlabojumi

Ir iznākusi DocLogix jaunā versija – DocLogix2013. Šīs versijas būtiskākie uzlabojumi ir elektronisko rezolūciju veidošanas funkcionalitāte kā arī iespēja katram lietotājam pašam izvēlēties sistēmas valodu. Papildus šīm funkcijām ir pilnveidots arī uzdevumu modulis – ir izstrādāta funkcionalitāte, kas ļauj vienlaicīgi izpildīt vairākus viena veida uzdevumus un arhivēšanas modulis – ir paredzēta iespēja fiziski dzēst datus.
Rezolūciju pārvaldība

Kā bija pirms tam?
Līdz šim elektronisku rezolūciju pārvaldība sastāvēja no neskaitāmiem procesiem, kuru izveidošana prasīja diezgan daudz laiks.
1.    Kā rezolūciju pārvaldība ir realizēta tagad?
No šī brīža rezolūciju pārvaldībai nav nepieciešams izmantot vairākus atsevišķus procesus – šī funkcionalitāte ir realizēta ar jaunu uzdevumu veidu. Ir nepieciešams izveidot tikai vienu uzdevumu, kurš var tikt pārsūtīts atbilstoši lietotāju hierarhijai. Rezolūcijas virzībai ir ērti sekot, izmantojot jaunizveidoto rezolūcijas vēsures atribūtu, kurš pārskatāmi un kodolīgi atspoguļo visas darbības, kas veiktas ar rezolūciju. Vienam dokumentam var tikt veidotas vairākas rezolūcijas un katrai rezolūcijai var tikt veidoti vairāki hierarhijas līmeņi.

Līdz ar jauno funkcionalitāti ir pieejams arī jauns atribūts – hierarhijas koks, kurā tiek atspoguļota rezolūciju izpildes vesture:  izpildīāji, datumi, statusi u.c.

2.    Rezolūcijas veidņu veidošana
Šī funkcionalitāte galvenokārt ir paredzēta augstākā līmeņa vadītāju asistentiem. Vadītāja asistentam ir iespēja izveidot rezolūcijas veidni, to saglabāt, un nosūtīt vadītājam uz apstiprināšanu.

 

Daudz-valodu saskarne
Katram DocLogix lietotājam ir iespēja pašam izvēlēties sistēmas saskarnes valodu (latviešu, lietuviešu, igauņu, krievu, angļu, poļu, azerbaidžānu). Sistēmas administratoram ir iespēja konfigurēt sarakstu, no kura lietotāji varēs izvēlēties valodu.


Ērtāks ikdienas darbs
1.    Vairāku uzdevumu vienlaicīga izpilde
Jaunajā DocLogix versijā ir paredzēta iespēja vienlaicīgi izpildīt viena tipa uzdevumus, piemēram, visus uzdevumus, kuri ir atsūtīti akceptam.

2.    E-pasta sūtīšanas uzlabojumi
Ir izstrādāta funkcionalitāte, kas ļauj dokumentus nosūtīt uz e-pastu personām, kuras nav saglabātas sistēmas kontaktu sadaļā.

No šī brīža darbaplūsma var tikt papildināta jaunu soli – automātisku e-pasta nosūtīšau. Šim solim iespējams definēt e-pasta ziņojuma veidni, kurā tiks definēts ziņojuma saturs.

3.    “Iecienītākie” lietotāji
Administrēšanas sadaļā ir pievienota jauna grupu aile, kurā iespējams definēt ‘iecienītāko’ lietotāju sarakstu (lietotāji, kuriem bieži tiek deleģēti uzdevumi, sūtīti e-pasti utt.)
Deleģējot uzdevumu vai dodoties prombūtnē vispirms tiks attēloti lietotāji no šī saraksta, taču joprojām būs iespējams izmantot meklēšanu no visu lietotāju saraksta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vēl mazliet…
1.    Arhivēšana
Tā kā dažādiem dokumentu veidiem ir dažādas uzglabāšanas prasības, tad ir papildināta arhivēšanas funkcionalitāte – ir iespējams veidot dažādus glabāšanas grafikus un katrai no mapei norādīt nepieciešamo grafiku.
No šīs versijas ir iespējams arī fiziski dzēst dokumentus no sistēmas.

Pēc mapju aizvēršanas ir iespēja veidot glabāšanas atskaites, kuras ļauj pārskatāmi un ērti pārvaldīt iepriekšējo gadu mapes.


2.    Dokumentu pārskatāmība
DocLogix jaunajā versijā lietotājam ir iespēja redzēt ne tikai paša veidotos dokumentus, bet arī hierarhiski zemāk stāvošo lietotāju veidotos dokumentus.

Komentāri
Lai pārlūkošana mūsu interneta vietnēs būtu pēc iespējas ērtāka, izmantojam sīkdatnes (angl. cookies). Nospiežot „Es sapratu“, Jūs piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Vairāk par sīkdatnēm un par to, kā no tām atteikties, lasiet „DocLogix“ privātuma politikā.